Roctim

Roctim är ett privatägt svenskt bolag grundat 2007 för att kommersialisera en algoritm för att optimera stenkrossar i realtid. Ett resultat av ett forskningsprojekt utfört på Chalmers Tekniska Högskola.

 

Roctim har bibehållit den nära kontakten med Chalmers Tekniska Högskola och deras forskning. Vi har kontinuerligt implementerat forskningsresultaten i våra produkter och tjänster vilket gjort oss till ett av de ledande företagen inom krossteknik och materialhantering för ballast- och gruvindustrin. 

Ända sedan starten har Roctim breddat sin produktportfölj genom att utveckla ett stort antal unika och kostnadseffektiva produkter för krossanläggningar.

 

Tio års erfarenhet från ballast- och gruvindustrin garanterar att Roctim:s produkter och tjänster är beprövade och tillförlitliga. Bolaget har gedigen erfarenhet av styrsystem för stenkrossar samt automationslösningar för hela ballastanläggningar.

Huvuddelen av Roctim:s verksamhets är i Skandinavien, men vi har också levererat produkter och tjänster till övriga Europa samt Afrika, Sydamerika och Australien.

 

Roctim har stor kunskap och expertis i hur man övervakar, styr och optimerar krossprocesser. Vi vet hur du kan reducera dina produktionskostnader och öka produktionen utan att ge avkall på säkerheten.

©2017 by www.roctim.com.