Metoder och verktyg

Via kundprojekt och ett nära samarbete med världsledande forskning inom gruv- och ballastbranschen har Roctim erhållit en unik kompetens i att lösa komplicerade process- och materialhanteringsproblem.

 

Genom att bygga simuleringsmodeller kan Roctim i en dator visualisera din process och se hur olika typer av förändringar påverkar resultatet. Simuleringarna ger ett välunderbyggt underlag för att påvisa och utvärdera hur din process skall utformas för att producera som önskat och vara så effektiv som möjligt. Det blir även enkelt att skapa, testa och utvärdera olika typer av lösningar virtuellt. Vilket både sparar mycket tid och pengar jämfört med traditionella fysiska prototyper.

 

Vår strategi är att leverera kompletta helhetslösningar. Ett projekt omfattar därför ofta delar från hela utvecklingskedjan, med start i att sätta rätt kravbild tillsammans mer er som kund, samla in mätdata och därefter utforma olika lösningsförslag. Lösningsförslag som sedan verifieras och införs.

 

Roctim har erfarenhet och kompetens inom ett brett spann av konventionella ingenjörsmetoder och verktyg som till exempel 3D Laser Scanning, CAD, Diskreta Element Simuleringar, Labview, Matlab och Simulink.

‚Äč

Roctim har en etablerad projektmetodik som borgar för att projekten genomförs på ett effektivt sätt med leverans i tid och inom budget.

Hur simuleringar används för att prediktera beteendet hos olika lösningar 
Diskreta Element Metoden (DEM)

Diskreta Element Metoden (DEM):

  • Numerisk simuleringsmetod för partikelflöde

  • Möjliggör tester av komplexa problem, geometrier, olika material och egenskaper

  • Utvärdering av flera koncept till en mycket låg kostnad

  • En väldigt realistisk utvärdering utan att behöva använda fysiska prototyper

 

Finns det ingen kommersiellt utvecklad lösning på ditt problem?

 

Kontakta oss så demonstrerar vi hur exempelvis simuleringar kan användas för att utvärdera olika lösningsalternativ som tas fram. Simuleringar har fördelen att de kortar ned utvecklingstiden och samtidigt kan leverera väldigt tillförlitliga resultat.

©2017 by www.roctim.com.